Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından Finanse edılmektedir.
The Project is co-financed by The European Union and the Republic of Turkey.